Student’s Good Work> 中文作品欣賞-歸途

中七 新詩創作
陳錦銘  07-08
題目: 歸途


━━我不能切實告訴你
冷清的是今夜的歸途


月光
    圓圓的擱在没有星的晚空
    默默地向靜謐的街道上
                           灑落柔和

街燈
   盹着它如渴睡人的眼睛
   同情地為我今夜的孤單
                         照出了影子
 
皮鞋
   耐不住路上的寂寥
   牽着它同樣黝黑的孿生兄弟
           咯咯
               咯咯
   節奏地敲起了交響樂

葉子
     被晚風從枝椏上吹落
     落得一地的  無家可歸
          可憐地
          乾癟地
等待着清晨的清道夫……


評語:作者能對周遭環境觀察入微,感受深刻,又善用聲音反襯寧靜,情意婉轉,富有詩意。